พญาวานรช่วยลดอาการโรคตาแดง

ต้นพญาวานร
ต้นพญาวานร

ลักษณะของต้นพญาวานรเป็นอย่างไร

Phaya Wanorn

เป็นไม้พุ่มเตี้ยสูงไม่เกิน 3 เมตร เป็นพันธุ์ไม้ใบ ใบอ่อนมีสีเขียว ปลายใบแหลม
ออกตามโคนง่ามใบด้านบนของใบมีสีเขียวเป็นมันเงา ส่วนล่างของใบจะหยาบ มีใบมาก
เมื่อเด็ดยอดอ่อน จะแตกกิ่งสาขาตามโคนก้านใบเป็นทรงพุ่ม แตกกิ่งก้านสาขามาก

สรรพคุณต้นพญาวานรเป็นอย่างไร


properties

1. รักษาคนสูงอายุ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ทำงานหนัก เกิดประสาทหลอน
2. รักษาเป็นไข้หวัด ความดันโลหิตสูง ท้องไส้ไม่ปกติ
3. รักษาอาการมีบาดแผล เคล็ด ขัดยอก กระดูกหัก
4. รักษาอาการทางเดินอาหารไม่ปกติ
5. รักษาโรคตาทุกชนิด เช่น ตาแดง ตาต้อ ตาห้อเลือด

วิธีการใช้สมุนไพรพญาวานร

How to use

1. โรคกระเพาะอาหารเป็นแผล รับประทานครั้งละไม่เกิน 7 ใบ วันละ 2 ครั้ง รับประทาน
ติดต่อกันไปจนครบ 50 ใบ
2. โรคเลือดออกในลำไส้ รับประทานใบสด 7-13 ใบ หรือคั้นเอาน้ำ วันละ 2 เวลา
3. โรคตับอักเสบ คอพอก รับประทานครั้งละ 7 ใบ วันละ 3 ครั้ง ติดต่อกันไปจนครบ 150 ใบ
4.โรคตาแดง รับประทาน 7 ใบ และบด 3 ใบ ปิดที่ตา เวลานอน 1 คืน จะหาย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*