โรควัณโรค

TB disease

วัณโรคเกิดจากอะไร

TB disease1

วัณโรค หรือ Tuberculosis เป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อ Mycobacterium tuberculosis เชื้อวัณโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจรับเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในละอองฝอย ขณะที่ผู้ป่วยไอ จาม บ้วนน้ำลาย หรือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ วัณโรคเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้หากผู้ป่วยรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง

อาการวัณโรค

tuberculosis7
  1. ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ หรือบางคนไอแห้งๆ บางรายอาจมีเสมหะสี เหลือง เขียว หรือไอปนเลือด
  2. มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก
  3. มีอาการมีไข้ต่ำๆ ตอนบ่ายหรือเย็น
  4. เหนื่อยหอบ อ่อนเพลีย
  5. รู้สึกเบื่ออาหาร น้ำหนักลด

สมุนไพรที่ช่วยรักษาโรควัณโรค

tuberculosis65
  1. พญารากดำ
  2. ขมิ้นชัน
  3. หนุมานประสานกาย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*