โรคไข้หวัดนก

Bird Flu, Avian Flu

โรคไข้หวัดนกเกิดจากอะไร?

Bird Flu, Avian Flu

เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชนิดหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะเป็นในสัตว์ปีก สายพันธุ์ H5N1 และ H7N9 ทำให้เกิดการติดเชื้อหวัดนกอย่างรุนแรงได้ ไข้หวัดนกจะแพร่มาสู่มนุษย์ผ่านการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีเชื้อทั้งการสัมผัสโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น การทำงานร่วมกับสัตว์ปีก (ในฟาร์ม) หรือการบริโภคเนื้อไก่ เลือด หรือไข่ดิบหรือปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ

อาการของโรคไข้หวัดนก

Bird Flu, Avian Flu
  • มีไข้ขึ้นสูง
  • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
  • ปวดศีรษะ
  • มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ หรือมีน้ำมูกไหล

สมุนไพรบรรเทาไข้หวัดนก

Bird Flu, Avian Flu

1.รางจืด                                                  2.มะลิ                                     3.พริกไทย

4.มะระ                                                    5.หอมแดง                              6.โสน

7.สะเดา                                                   8.ส้มโอ                                   9.มะนาว

10.ยอ                                                      11.กระเจี๊ยบ                           12.แตงกวา

13.สับปะรด                                           14.กระทือ                               15.ฟักข้าว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*